Cái đẹp trong con mắt của Designer phải phù hợp với khách hàng thì mới có thể khiến khách hàng tương tác, mà khách hàng thì “chín người mười ý” thật khó khăn. Thiết kế cũng là môn nghệ thuật liên quan đến cái đẹp và tính thẩm mỹ, mà cái đẹp là vô tận