Công nghệ laser tuy đã có mặt từ những năm 1960 nhưng đến nay vẫn chưa có nhiều nơi sử dụng rỗng rãi, hoặc thậm chí không ai biết đến. Máy laser ra đời đầu tiên tại Mỹ từ những năm 1960 như mở ra một trang mới cho nên kỹ thuật công nghệ hiện